Miljø og bæredygtighed

Hos Taishō lægger vi en ære i at tilbyde den bedste kvalitet på en miljøbevidst måde. Vi er derfor medlem af klima- og miljøorganisationen 1% for the Planet, hvilket betyder, at vi donerer 1% af vores hele vores omsætningen til miljø- og klimaforkæmpende organisationer. Derudover støtter vi flere af FN's verdensmål.

 

3 - Sundhed og trivsel

Vi støtter organisationer og privatpersoner, som sikrer sundhed og trivsel gennem donation af al overskud fra salget af udvalgte plakater. Det er vigtigt for os at støtte forskellige humanitære organisationer, som arbejder for at hjælpe mennesker i hele verden mod et sundere liv med ligestilling uanset køn, alder, handikap, sygdomshistorie eller kulturel baggrund. Vi har doneret plakater – eller overskud af speciallavede plakater – til Kræftens Bekæmpelse (Stafet for Livet) og Anja Lovén i kampen for “heksebørnene” i Nigeria. Senest har vi samarbejdet med Football for A New Tomorrow, som kæmper for at skabe personlige og samfundsmæssige forandringer ved at sikre adgang til organiserede idrætsaktiviteter og -fællesskaber for alle mennesker i verden. 

 

5 - Ligestilling mellem kønnene

For at sikre lighed mellem kønnene og styrke kvinders rettigheder, tilbyder vi løn under barsel for alle fuldtidsansatte. I virksomheden er der desuden lighed i forhold til beslutningsprocesser på de forskellige niveauer. Vi vil sætte et eksempel, så vi kan være med til at fremme verdensbæredygtig udvikling og økonomisk vækst. Det kan vi ikke uden ligestilling.

 

8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi tager socialt ansvar og ønsker at hjælpe praktikanter og flex-jobbere med at få arbejdsglæden tilbage. Vi tager selv praktikanter ind i virksomheden i forbindelse med uddannelse og i samarbejde med jobcentre. Derudover beskæftiger vores producenter borgere i fleksjob. Vi vil gerne være med til at skabe værdi for det enkelte menneske ved at sætte skub i deres karriere.

 

12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Hos Taishō har vi valgt materialer, produktionsmetode og emballage med omtanke og respekt for miljøet uden at gå på kompromis med kvaliteten af vores produkter. Vi bestræber os på altid at sikre den bedste materiale- og farvekvalitet, og alle prints er designet af os og printet i tæt samarbejde med vores erfarne leverandører i Danmark under ordentlige forhold. Alle ordrer produceres bæredygtigt pr. bestilling, så vi undgår overskudslager og dermed spild. Vi genanvender så meget emballage som muligt og benytter desuden bionedbrydeligt eller genanvendt pakkefyld.

 

13 - Klimaindsats

Vi er overbeviste om, at alle tiltag mod en grønnere verden er kærkomne og nødvendige, men vi kan ikke stå alene. Derfor er vi blevet samarbejdspartnere med organisationen 1% for the Planet, hvilket betyder, at vi donerer 1% af hele vores bruttoomsætning til natur-, miljø- og klimaforekæmpende tiltag og organisationer. Bevægelsen er et globalt netværk med tusindvis af virksomheder, enkeltpersoner og organisationer, der arbejder mod en grønnere fremtid indenfor seks centrale emneområder: klima, mad, jord, forurening, vand og dyreliv. Som medlem forpligter vi os til at donere 1% af vores bruttoomsætning til miljøforbedrende tiltag. Det betyder, at når du køber vores plakater, støtter du automatisk bevægelsens nonprofitorganisationer, som kæmper for en grønnere planet.